Search
  • teagolob

Invitation to the 2nd Round Table: Individual responsibility in relation to social and environmental

DRAFTJS_BLOCK_KEY:a0tsm1.3. bo v okviru JM modula SUSTAIN4EU potekala okrogla miza. Lepo vabljeni Zoom povezava

12.30 – 16.30 Okrogla miza Jean Monnet Modula: Evropske civilno delovanje in trajnostni razvoj / Roundtable: European civil engagement and sustainable development SUSTAIN4EU

Individual responsibility in relation to social and environmental sustainable development on a local, national and European level.

  • Predstavitev Modula in aktivnosti na projektu / Introductory presentation of the Sustain4EU module and its activities - dr. Tea Golob vodja projekta / Project leader

  • Predstavitev izbranih študentskih del s poudarkom na družbenem učinku in vključitvi deležnikov / Representation of the selected students’ research with the emphasis on their social impact and involvement of the stakeholders, moderira dr. Janja Mikulan Kildi, FUDŠ/SASS

  • Pia Dujić Vrtačnik: Najpogostejši izzivi s katerimi se soočajo mladostniki (primer CONA Most, NVO)

  • Sonja Čuk: Integracija priseljencev, vloga vrtcev in šole

  • Pogovor z deležniki / On-line buffett with the debate: “Meeting the stakeholders”.

  • osrednja govorca/key speaker:

Erika Zuodar, Občina Ajdovščina / Municipality of Ajdovščina

Marjan Huč, Platforma Sloga, NVO/NGO


Vabilo Zimski tabor 2022.
.pdf
Download PDF • 571KB

1 view0 comments

Recent Posts

See All