Uspešen prvi slovenski Jean Monnet dan

Letošnja 12. slovenska družboslovna Konferenca je potekala 7. decembra združeno s 1. slovenskim Jean Monnet dnevom.

Glavni poudarki Jean Monnet dneva so bile trajnostni razvoj, evropske strategije, inovacije, odnosi med lokalnim, nacionalnim in transnacionalnim upravljanjem, pomen aktivne državljanske paricipacije pa tudi pasti sodobnega političnega populizma.

V tem okviru Jean Monnet Module ”Enhancing European Civic Practices and Sustainability (Sustain4EU)” poleg sodelovanja v splošnem delu programa organiziral mednarodni panel o evropskih civilnih praksah, aktivnemu državljanstvu in trajnostnem razvoju. V okviru panela so nastopili vodja projekta izr. prof. dr. Tea Golob, FUDŠ ter ostali:  prof. dr. Mateja Rek, dr. Maya FarrHendrson, Maruša Gorišek in Koyal Verma.

Prisotni so bili tudi študenti, ki sodelujejo pri predmetu Raziskovalni seminar in na tej podlagi tudi pripravili refleksije na dogodek.  

 

Dogodek je potekal v okolju ZOOM.

The Successful first Slovenian Jean Monnet day

The 12th Slovenian Social Science Conference was held on 7 December and it occurred in the co-organization of the 1st Slovenian Jean Monnet Day.

 

The main highlights of Jean Monnet Day were sustainable development, European strategies, innovation, the relationship between local, national and transnational governance, the importance of active civic participation, as well as the pitfalls of modern political populism. In this context, Jean Monnet Module “Enhancing European Civic Practices and Sustainability (Sustain4EU)” organized an international panel on European civil practices, active citizenship and sustainable development in addition to participating in the general part of the program. Within the panel, the presentations were held by the project leader Assoc. prof. dr. Tea Golob, FUDŠ and others: prof. dr. Mateja Rek, Ph.D. Maya FarrHendrson, Maruša Gorišek and Koyal Verma.

 

Students participating in the course Research Seminar were also present and on this basis they prepared reflections on the event.

 

The event took place via ZOOM. 

Prva okrogla miza v sklopu Zimskega tabora: Evropsko civilno delovanje in trajnostni razvoj / Roundtable: European civil engagement and sustainable development SUSTAIN4EU

Dne 3.3.2021 je skladno s projektno prijavo potekala prva okrogla miza na temo Evropsko civilno delovanje in trajnostni razvoj. Dogodek je bil organiziral v sklopu letnega akademskega dogodka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, skupaj z Fakulteto za Informacijske študije v Novem mestu in Fakulteto za medije. Okrogla miza se je zaradi  pravil srečavanja v skladu z ukrepi proti Covid-19 odvijal v spletnem okolju Zoom. Kljub spletnemu okolju je dogodek potekal brez večjih zapletov in privabil veliko število poslušalcev (okoli 60 udeležencev vse skupaj).